Får du parkera här när som helst?

    ?
    Nej, endast mellan kl. 8-18 alla dagar i veckan och som längst 2 timmar i följd.
    Nej, endast på vardagar mellan kl. 8-18 och mot avgift.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Ett tips, läs alltid tilläggstavlorna nedifrån och upp.

Här får du parkera mot avgift på vardagar mellan kl. 8-18.

Du får alltid parkera här som längst 2 timmar i följd.

Bägge tillägstavlorna är var för sig kopplade till "P" skylten och ska läsas som två tilläggstavlor.

Sammanfattning Du får när som helst parkera här men som längst i 2 timmar. Men parkerar du på en vardag mellan kl. 8-18 så måste du betala avgift. Övrig tid är det gratis.