Vilket påstående stämmer med bilden?

    Jag får stanna här lite kort för att släppa av en kompis kl. 10 på en vardag.
    Jag får alltid stanna men inte parkera här på vardagar.
    Jag får parkera här kl. 15 en vardag.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärket överst visar att det är en lastplats där det råder förbud mot att stanna och parkera.

Tilläggstavlan under visar att det förbudet gäller vardagar mellan kl. 7-16.

Tilläggstavlan längst ner visar att vi får parkera där övrig tid.