Vilket påstående stämmer med vägmärkeskombinationen på bilden?

    ?
    Jag får parkera här på lördagar kl. 12.
    Jag får parkera här på vardagar kl. 8.
    Jag får alltid parkera här efter kl. 17.
    Jag får aldrig parkera här på söndagar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärket överst betyder att det är förbjudet att parkera.

Tilläggstavlan under anger när det förbudet gäller. I det här fallet kl. 8-17 under vardagar samt kl. 9-18 under lördagar och dagar före helgdag.

Övrig tid gäller inte vägmärket och då är det fritt att parkera om du behöver.