Vem får parkera här?

    Här får endast rörelsehindrade personer som sitter i rullstol parkera.
    Här får endast äldre personer parkera.
    ?
    Här får endast handikappade personer parkera.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Här får endast rörelsehindrade personer med ett särskilt parkeringstillstånd parkera.

Andra får endast stanna för på- eller avstigning.