Får du stanna till här för att släppa av en kompis?

    Nej, det är förbjudet att stanna för på- eller avstigning.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Här får endast rörelsehindrade personer med ett särskilt parkeringstillstånd parkera.

Andra får endast stanna för på- eller avstigning.