Var får du parkera enligt vägmärkeskombinationen?

    ?
    Jag får endast parkera efter vägmärket.
    Jag får endast parkera innan vägmärket.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Pilarna anger att du får parkera före och efter vägmärket.