Hur påverkas bromssträckan om du ökar din hastighet från 10 km/h till 30 km/h?

    Den blir 3 gånger längre.
    Den förblir oförändrad.
    ?
    Den blir 4 gånger längre.
    Den blir dubbelt så lång.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bromssträckan ökar kvadratiskt med ökande fart.

Dubblar du farten får du 4 gånger längre bromssträcka.

Tripplar du farten får du 9 gånger längre bromssträcka.