Var får du parkera enligt vägmärkeskombinationen?

    ?
    Jag får endast parkera före vägmärket.
    Jag får parkera både före och efter vägmärket.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Pilen anger att du får parkera efter vägmärket.