Du parkerar här en fredag kl. 19:00, när måste du senast flytta på fordonet?

    Jag måste flytta mitt fordon senast på lördag kl. 19:00.
    Jag måste flytta mitt fordon senast söndag kl. 24:00.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det här märket betyder att du får parkera vardagar i max 24 timmar. Övrig tid får du stå längre.

Parkerar du en fredag kl. 19:00 får du därför stå parkerad hela fredagen, över helgen och sedan påbörjas en ny 24 timmars period när det blir måndag. Därför måste du flytta ditt fordon senast måndag kl. 24:00.