Vad innebär vägmärket?

    Jag får alltid parkera men som längst i 24 timmar i följd.
    Jag får alltid parkera hur länge jag vill här.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vägmärket innebär att du får parkera i 24 timmar som längst under vardagar.

Under dag före helgdag och helgdagar gäller fri parkering.