Du har påbörjat en omkörning, vad stämmer?

    ?
    Jag måste avbryta omkörningen eftersom det är en kurva.
    Jag får fortsätta köra om men endast ett fordon i taget.
    Jag måste avbryta omkörningen och köra tillbaka till höger körfält eftersom uppsikten framåt är skymd.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I det här fallet har körbanan två körfält för färd i samma riktning, därför behöver du inte köra tillbaka till höger körfältet om du strax efter omkörning ska köra om yttligare fordon.