Vad innebär de släckta signalerna på höger sida?

    När signalen blinkar rött innebär det att jag måste vara försiktig då det är risk för halt väglag i cirkulationsplatsen.
    ?
    Jag kommer strax till en järnvägskorsning utan bommar och måste vara beredd på att stanna redan vid signalen.
    Jag måste invänta grönt ljus vid signalen innan jag kan fortsätta in i cirkulationsplatsen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Dessa signaler heter övriga signaler och finns bland annat vid rörliga broar, färjor, flygfält och i samband med brandstationer. Du får inte passera signalen eller stopplinjen när det blinkar rött. När ljussignalen släcks kan du köra vidare igen.

Till exempel finns dessa signaler uppsatta vid en brandstation för att utryckningsfordon ska kunna ta sig iväg snabbare och med fri väg mot sin destination när det är ett akut läge.