Vilket påstående är korrekt om att passera under broar som den som visas i filmen?

    Om bron är högre än 4,5 meter så måste den märkas ut.
    Alla broar har en exakt höjd av 4,5 meter i Sverige.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

En bro/viadukt eller tunnel som är lägre än 4,5 meter måste märkas ut.

I videon syns inget vägmärke uppsatt för det vilket innebär att den lägsta fria höjden är minst 4,5 meter.