Facebook pixel

Vägen du kör på har högsta tillåtna hastighet på 30 km/h. Vilken är den högsta tillåtna hastigheten i korsningen?

    Jag anpassar hastigheten efter uppsikten men får köra förbi korsningen i högst 30 km/h.
    ?
    Samma hastighetsbegränsning som på vägen gäller även i korsningen.
    Eftersom det är en cykelgata får fordon inte föras fortare än 15 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I denna korsning är det gångfartsområde.

Fordon får inte köra fortare än gångfart, vilket är mellan 5-7 km/h.