Facebook pixel

Du närmar dig denna korsning, vilken risk är störst?

    Cyklisten från vänster.
    Fordon som närmar sig korsningen från båda hållen.
    ?
    Väglaget.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I detta fall är största risken sådant som du inte ser på till exempel gång- och cykelbanan.