Du närmar dig denna korsning, vilken risk är störst?

    Cyklisten från vänster på vägen.
    Fordon på vägen som närmar sig korsningen från vänster.
    ?
    Väglaget.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Den största risken här är det du inte ser och närmar dig först. I den här filmen har du en gång- och cykelbana direkt inpå efter tunneln och det är omöjligt att se om det kommer någon trafik från höger och vänster. Krypkör fram försiktigt och var beredd att bromsa om det behövs.