Vad gäller vid detta vägmärke?

    Att det är förbjudet att köra förbi skylten.
    Att det är förbjudet att köra om på denna väg.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Huvudled upphör Vägmärket upplyser om att huvudleden upphör och att andra trafikregler gäller, som till exempel väjningsplikt eller stopplikt. Om inget annat anges gäller högerregeln.