Du ska fortsätta rakt fram i korsningen, vad gäller?

    ?
    Högerregeln gäller inte eftersom det är förbud mot infart till vänster.
    Jag har företräde eftersom jag kör på huvudled.
    Utfartsregeln gäller från vänster.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom denna korsning saknar anvisningar så gäller högerregeln.

Högerregeln innebär att du ska lämna företräde för fordon från höger.