Du ska fortsätta rakt fram, vem får köra först?

    Bilen från vänster bör vänta på mig eftersom jag kör på huvudled.
    Jag måste vänta på bilen från vänster enligt högerregeln.
    ?
    Eftersom korsningen saknar anvisningar så gäller samspel i denna situation.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom korsningen saknar anvisningar så gäller högerregeln.

Du får köra först eftersom de från vänster ska lämna dig företräde enligt högerregeln.