Facebook pixel

Vad stämmer?

    Jag får inte svänga till vänster i korsningen.
    Jag får endast svänga till höger i denna korsning.
    ?
    Jag måste göra en U-sväng och vända tillbaka.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger att du har påbjuden körriktning till vänster. Du får svänga vänster och har väjningsplikt mot mötande fordon i detta fall.