Vad stämmer?

    Jag får inte svänga till vänster i korsningen.
    Jag får endast svänga till höger i korsningen.
    ?
    Jag måste göra en U-sväng och vända tillbaka.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Märket anger att du har påbjuden körriktning åt vänster. Påbjuden körriktning innebär att du måste svänga åt vänster.