Vad stämmer i denna situation när bilen till höger kör upp från garageuppfarten?

    Jag har företräde eftersom jag kör på huvudled.
    Bilen från höger har företräde enligt utfartsregeln.
    Bilen från höger har företräde enligt högerregeln.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Bilen från höger kör ut från en garageutfart och ska därför lämna dig företräde enligt utfartsregeln.

Utfartsregeln gäller när du kör ut från en parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller liknande område, från en stig, ägoväg eller liknande utfart, från en cykelbana, vägren, gågata, gångfartsområde eller terräng eller efter att du har korsat en gång- eller cykelbana.