Facebook pixel

Du kör på en landsväg där hastighetsskyltarna är täckta med snö. Vilken hastighet gäller?

    ?
    Tidigare hastighetsskylt gäller alltid.
    Högst 90 km/h utanför tätort.
    Högst 50 km/h utanför tätort.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om hastighetsskylten är täckt med snö får du köra högst i 80 km/h utanför tätorten och högst 50 km/h inom tätbebyggtområde.

Vi rekommenderar att du håller en lämplig hastighet efter vad trafiksituationen kräver.