Du närmar dig denna korsning, hur ska du göra?

    ?
    Jag har endast stopplikt om det kommer trafik på den korsande vägen.
    Jag ska alltid försöka anpassa hastigheten så att jag slipper stanna i korsningar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I denna korsning finns ett stoppmärke uppsatt och det innebär att du alltid måste stanna och väja för trafiken innan du kör in på nästa väg, även om det är fritt från trafik måste du alltid stanna innan du kan köra vidare.

Finns det en stopplinje ska du stanna precis före och om det saknas linje ska du stanna omedelbart före korsningen.