Du närmar dig denna korsning, vad stämmer?

    ?
    Fordon från höger ska lämna mig företräde.
    Jag måste lämna företräde till fordon från höger och vänster.
    Jag har företräde i korsningen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Eftersom denna korsning saknar anvisningar så gäller högerregeln.

Högerregeln innebär att du ska lämna företräde för fordon från höger.