Facebook pixel

Du närmar dig en korsning med stopplikt som saknar stopplinje, var ska du stanna innan du kör vidare?

    Jag behöver inte stanna om stopplinje saknas.
    Ca 5 meter före korsningen.
    ?
    Vid stoppmärket.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Finns det en stopplinje ska du stanna precis före och om det saknas linje ska du stanna omedelbart före korsningen.