Du kör på en väg med 80 km/h som hastighetsbegränsning, har du bra avstånd till framförvarande bil?

    Nej, avståndet till framförvarande bil är för kort.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det är viktigt att du inte håller för kort avstånd till den som är framför, eftersom risken för påkörning ökar.

För rätt avstånd kan du använda tre skunders regeln eller samma avstånd i meter som din hastighet, 80 km/h = 80 meter.