Facebook pixel

Du har stannat i denna korsning och trafiksignalen har precis slagit om till rött, får du använda mobiltelefonen till att svara på ett sms?

    Ja, endast om jag kan göra det utan att det påverkar min körning.
    Nej, all användning av mobiltelefonen under körning är förbjudet.
    ?
    Ja, eftersom fordonet står stilla kan jag använda mobiltelefonen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du får inte använda din mobiltelefon när du kör, om du håller den i handen.

Förbudet gäller också annan kommunikationsutrustning som hålls i handen.