Facebook pixel

Vad menas med skyltarna ovanför?

    ?
    Att jag måste hålla minst 50 meter avstånd till fordonet framför.
    Att det är förbjudet att överskrida 50 km/h.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Rekommenderad högsta hastighet Märket används endast som omställbart vägmärke och anger att förhållandena tillfälligt är sådana att det inte är lämpligt att färdas med högre hastighet än den som anges på märket. Den angivna hastigheten är alltid lägre än den högsta tillåtna.