Facebook pixel

Vilken av dessa personer har svårast att falla för grupptryck?

    Personer som är mogna.
    Personer som har bra självförtroende.
    Personer som är erfarna förare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Alla alternativ har bra egenskaper att inte falla för grupptryck, men svårast att falla för grupptryck är den som vågar säga nej.