Facebook pixel

Vad står (cm3) för?

    Motorcykelns totalvikt.
    ?
    Motoreffekt

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

cm3 är en förkortning av kubikcentimeter.