Vad ingår i maxlasten?

    Den största mängd last motorcykeln är byggd för utan verktyg som hör till fordonet.
    Den största mängd last motorcykeln är byggd för med förarens vikt men utan passageraren.
    Den största mängd last motorcykeln är byggd för utan föraren och passagerarens vikt.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Maxlasten är den största vikten motorcykeln är byggd för.

Tänk på att förare och passagerare ingår i maxlasten.

Uppgifter om tjänstevikt, maxlast och totalvikt hittar du i registreringsbeviset.