Motorcyklar indelas i lätta och tunga motorcyklar. Vad avgör vilken indelning motorcykeln får?

    Motorcykelns bredd avgör.
    Motorcykelns tyngd avgör.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Trots benämningar som lätt och tung har indelningen ingenting med tyngd att göra.

Motorstorleken avgör.