Vilken slagvolym får en lätt motorcykel högst ha?

    ?
    En lätt motorcykel får ha en slagvolym av högst 475 cm3 och 11 kW.
    En lätt motorcykel får ha en slagvolym av högst 1250 cm3 och 11 kW.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

För lätta motorcyklar får motorn ha en slagvolym av högst 125 cm3

Tunga motorcyklar överstiger slagvolymen125 cm3 eller har en motoreffekt som överstiger 11 kw.