Facebook pixel

Är en motorcykel med sidvagn detsamma som en motorcykel med tre hjul?

    Ja, sidvagnens hjul räknas då in med motorcykelns hjul.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Med en tre hjulig motorcykel menar man tex dem fordon som har två hjul fram och ett bak.