Du ska koppla en släpvagn till din motorcykel. Vilken bredd får den ha som högst?

    Högst 200 cm.
    Högst 260 cm.
    Högst 220 cm.
    Högst 100 cm.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Till tvåhjuliga motorcyklar får inte bredden överstiga 125 cm för släpvagnen.