Du ska koppla släpvagn till din motorcykel. Vilken vikt får den inte överstiga?

    ?
    Den får inte överstiga motorcykelns totalvikt.
    Den får inte överstiga motorcykelns tjänstevikt.
    Den får inte överstiga hälften av motorcykelns totalvikt minskad med vikten av bränsle och olja.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Släpets vikt för inte överstiga hälften av motorcykelns tjänstevikt minskad med vikten för vätskor och verktyg som ingår i tjänstevikten för motorcykeln.

Exempel: motorcykelns tjänste vikt är 300 kg, vikten av verktyg och vätskor 50 kg. släpets bruttovikt, får då inte överstiga 125 kg.