Hur bred får en tung motorcykel högst vara?

    En tung motorcykel får högst vara 180 cm bred inklusive last.
    ?
    En tung motorcykel får högst vara 260 cm bred exklusive last.
    En tung motorcykel får högst vara 200 cm bred inklusive last.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Här är det samma regler som för bil.

Fordonet får vara högst 260 cm bred.