Måste din mc hjälm ha någon typ av märkning?

    Hjälmen ska ha SIS-märkning.
    Nej, alla hjälmar är godkända på svenska vägar.
    Hjälmen ska ha CE-märkning.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Vor noga när du köper hjälm, det säljs hjämar i handeln idag som inte är godkända för svenska vägar.

För att hjälmen ska vara godkänd på svenska vägar måste den vara E-märkt.