Vad gäller om du vill svänga höger i korsningen?

    Att jag har väjningsplikt mot trafik från vänster.
    Att vägen kommer att bli bredare.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Märket anger en vägkorsning där förare av fordon på anslutande vägar har väjningsplikt eller stopplikt. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.