Facebook pixel

Du kan inte använda hjälm av medicinska skäl, till vilken myndighet ska du söka dispens?

    Polisen.
    Trafikverket.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Det finns de som inte kan använda hjälm av medicinsiska skäl, transportstyrelsen kan lämnar dispens till en sådan person.