Vilken risk finns det med att backa när det finns barn i området?

    ?
    Att barnen kan distrahera bilföraren och orsakar trafikolyckor.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Se alltid till att du inte har någon bakom dig när du backar. Tänk även på att barn är kan vara små och inte är lika synliga.