Facebook pixel

Din motorcykel har backspeglar och du ska ställa in dem. Vad vill du se i speglarna?

    Maximal uppsikt åt sidorna.
    Maximal uppsikt bakåt och neråt, eftersom annars kan jag bli bländad av bakomvarande fordons belysning.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

När du justerat dina backspeglar är det normalt att du ser lite av dina axlar, ställ in dem så du har god uppsikt bakåt åt båda hållen.