Facebook pixel

Vad vill du sträva efter i din körning som motorcykel förare?

    Att våga ta för mig och inte hindra andra trafikanter.
    Att köra defensivt och försiktig.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Motorcykeln gör det du ber den att göra, träna upp dina färdigheter så du inte behöver tveka i din körning. Om du som förare är osäker är det inte säkert att resultatet blir som du tänkt dig.

Träna upp dina färdigheter tills att du fungerar som en enhet med din motorcykel.