Du kör i en kraftig uppförsbacke. Var ska du försöka få kroppstyngden?

    Det spelar ingen roll var jag har kroppstyngden.
    I uppförsbackar vill jag försöka få kroppstyngden bakåt.
    Så länge jag reser mig på motorcykeln spelar ingen roll var tyngden är.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

I en brant uppförsbacke kan det vara bra att försöka få kroppstyngden lite framåt för att motorcykeln lätt kan bli baktung annars. Tänk hur du själv gör när du går i en brant uppförsbacke, du lutar dig lite framåt för att inte falla bakåt.