Facebook pixel

Vilken fot ska du sätta ner i marken när du stannar?

    Jag sätter alltid vänster foten.
    ?
    Jag sätter alltid höger foten ner eftersom jag vill kunna växla med vänster fot.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Sätt ner den fot som är lämpligast för att kunna hålla balansen.