Du har varit med om en viltolycka, du tror att djuret är skadat och det har försvunnit ut i skogen. Varför ska du märka ut platsen?

    För att varna andra bilister för vilt.
    ?
    För att polisen ska veta exakta platsen för kollisionen.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om djuret är skadat och försvinner ut i skogen ska du märka ut platsen för att det ska bli lättare för en jägare med eftersökshund att få upp spåret. Det är viktigt att du också anmäler alla kollisioner med större djur till polisen.