Vilket av dessa lager finns inte på en motorcykel?

    ?
    Styrlager
    Svinglager
    Hjullager

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Styrlager, svinglager och hjullager finns på motoryckeln och bör kontrolleras med jämna mellanrum.