Du har fått glapp på övre och nedre styrlager. Varför bör du genast åtgärda felet?

    Glapp i lagren gör att bromssträckan blir längre.
    Det är risk att hjulen låser sig.
    ?
    Det är olagligt att köra med lager som glappar.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Underskatta inte betydelsen av säkerhetskontrollen. Brister på motorcykeln kan leda till försämrade köregenskaper av olika slag. Glapp i styrlager kan innebära risker i form av wobbling.