Vad ska du tänka på när du tvättar din motorcykel?

    Det är viktigt att spruta avfettning på lagren för att få bort smuts.
    Jag får inte smörja lagren med fett direkt efter tvätt.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Du bör aldrig spruta avfettning direkt på lagren när du ska tvätta din mc. Det kan leda till att både smuts och fett leds in i lagret och skadar det.