Vilka är riskerna med en felaktig inställd fjädring?

    Motorcykeln kommer vilja luta sig mer än normalt när jag svänger.
    Jag får längre bromssträcka.
    Motorcykeln kommer vara svår att luta i kurvor.
    ?

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

Om du har en motorcykel där du kan ställa om din fjädring så ska du anpassa den efter din typ av körning och önkemål. Det ska vara både bekvämt och säkert att köra din motorcykel.