Facebook pixel

Motoroljan är viktig för att motorn ska fungera, men vad gör den?

    Motoroljans främsta funktion är att värma upp motorn till rätt arbetstemperatur.
    ?
    Motoroljans främsta funktion är att minska motorljudet.

Frågans rätta svarsalternativ visas inte då detta är en av alla våra premiumfrågor.

Förklaring

  • minskar friktion mellan rörliga delar
  • leder bort värme o smuts
  • fungerar som tätningsmedel mellan kolv och cylinder